Toto prohlášení se týká údajů poskytnutých vámi a spravovaných společností REKO a.s. prostřednictvím webové stránky včetně on-line i off-line služeb. Poskytnuté informace budeme používat při komunikaci s vámi, především za účelem zpracování vašich požadavků a rezervací a k poskytnutí osobnějšího přístupu při využívání našich služeb online. Společnost REKO a.s. zajistí, aby se všemi osobními údaji bylo nakládáno v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie.

Toto prohlášení předkládáme, abyste byli zcela informováni o našich pravidlech při nakládání s informacemi získaných online z našich webových stránek.

Shromažďování vašich osobních údajů

Webové stránky www.uhlubocku.cz můžete navštívit, aniž byste sdělili, jakékoliv osobní informace, které by vedly k vaší identifikaci. Naše webové servery nicméně shromažďují informace (tj. běžné informace, které váš prohlížeč odesílá každé navštívené stránce) pro statistické účely, např.: počet návštěv, navštívené stránky, předvstupní webovou stránku, ze které jste na náš web vstoupili, klíčová slova, která jste použili k nalezení naší webové stránky, vaše IP adresa, typ prohlížeče a jazyk, čas přístupu atd. Tyto informace naše společnost využívá ke zlepšování obsahu svých webových stránek a online služeb.


Při návštěvě určitých stránek  tohoto webu (například v záložce kontakt) vás žádáme o souhlas s poskytnutím osobních údajů, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, telefonní číslo atd. Tyto informace jsou nutné k tomu, abychom mohli zpracovat a vyřídit vaši objednávku, nebo vám poskytnout podrobnější informace a služby, které od nás můžete požadovat (případně Vás emailem požádat o zhodnocení kvality našich služeb). Tyto informace budeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou- za účelem splnění, realizace smluvního vztahu, nebo abychom splnili povinnosti vyplývající ze zákona. Z bezpečnostních důvodů rovněž uchováváme IP adresu použitou při registraci objednávky. Osobní údaje získané prostřednictvím webových stránek, nebo při poskytnutí služeb. mohou být zpracovávány pouze v souladu s platnými zákony a předpisy, tzn. ukládány a zpracovávány v jakékoliv zemi, kde naše společnost REKO a.s. působí.

Bezpečnost vašich osobních údajů

Společnost REKO a.s. zavedla řadu bezpečnostních opatření na ochranu osobních informací, především před jejich únikem. Přesto však upozorňujeme na obecný fakt, že u žádného přenosu dat pomocí internetu nemůže být bezpečnost zcela zajištěna. Proto prosím berte na vědomí, že REKO a.s. nemůže zcela zaručit bezpečnost jakýchkoliv zpráv, které nám sdělujete přes internet.

Příjemci osobních údajů

Vaše data jsou zpracovávána pouze na území ČR. V žádném případě informace neposkytujeme třetím osobám, ani je nepředáváme nikomu dalšímu​. Pro některé činnosti a služby však využíváme dlouhodobé a prověřené partnery, kteří mohou data ​ukládat a zpracová​vat na základě Smlouvy o zpracování osobních údajů. Webové a onlinové služby​ ​pro nás zajištuje digitální agentura DIGISHOCK s.r.o., www.digishock.cz

Cookies

Používáme technologie, jako jsou například známé soubory cookies, které se zpracovávají za účelem shromažďování informací, které si na webu prohlížíte, nebo informace o odkazích, na které klikáte. Jedná se také o chování a pohyb na našich webových stránkách. Cookie je malý textový soubor, který server webové stránky uloží na váš hard disk. Soubor cookies obsahuje informace, které si může následně přečíst webový server domény, která vám cookie vydala. Cookies nelze použít ke spuštění programů nebo přenosu virů do vašeho počítače. Soubory cookies máte možnost buď přijmout, nebo odmítnout. Většina webových prohlížečů automaticky cookies přijme, ale prohlížeč si můžete nastavit tak, aby cookies odmítal (pokud tuto variantu upřednostňujete).

Změny v prohlášení o ochraně osobních údajů

Naše zásady o ochraně osobních údajů můžeme průběžně spravovat. Aktualizovaná verze ochrany osobních údajů bude vždy zveřejněna na této stránce, abyste měli stálý přehled o tom, jaké informace shromažďujeme, jakým způsobem jsou zpracovávány a v jakých případech je event. možné je sdělit. Doporučujeme vám si prohlášení pravidelně číst, abyste věděli, jakým způsobem společnost REKO a.s. osobní údaje shromažďuje a zpracovává.

Jiné stránky

Webové stránky www.uhlubocku.cz mohou obsahovat odkazy na jiné stránky. Ačkoliv se snažíme odkazovat pouze na stránky, které mají stejně vysoké nároky na bezpečnost o ochraně osobních údajů, nejsme žádným způsobem odpovědni za pravidla ochrany soukromí, které používají jiné stránky.

Kontakt

Dotazy týkající se Ochrany osobních údajů vám rádi zodpovíme na e-mailové adrese reko@reko.cz

Cookie preference

Vyberte si typy souborů cookies, jejichž používání nám chcete povolit. Povolením všech typů cookies nám pomáháte vylepšovat námi poskytované služby.

Změny provedené v nastavení cookies se projeví až po obnovení stránky.

Nezbytné cookies: Povoleny
Funkční a personalizační cookies: Zakázány
Analytické cookies: Zakázány
Reklamní cookies: Zakázány

Tento web využívá cookies. V zájmu zlepšování poskytovaných služeb se může kromě nezbytných cookies nutných pro chod webové stránky jednat o soubory personalizační, analytické i reklamní. K použití těchto typů cookies potřebujeme váš souhlas. Kompletní informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete na stránce Nastavení cookies.

Nastavení cookies